Berlinale: Programme


Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow | Trilogie: Die Erde weint

Feb 12, 2004 | Thalia Argyriou, Vassilis Kolovos

Feb 12, 2004Thalia Argyriou, Vassilis Kolovos

Actress Thalia Argyriou and actor Vassilis Kolovos

Competition Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow | Trilogie: Die Erde weint