Berlinale: Programme


Film file

Competition

E no naka no boku no mura (The Village Of My Paintings)

Village Of Dreams

Das Dorf meiner Träume

Japan 1995, 112 min

by

Yoichi Higashi

with

Keigo Matsuyama
Shogo Matsuyama
Mieko Harada