Berlinale: Programme


Jujiro | Crossways | Im Schatten des Yoshiwara

Junosuke Bando, Akiko Chihaya

Jujiro | Crossways | Im Schatten des Yoshiwara

Retrospektive

JPN 1928

by: Teinosuke Kinugasa

Junosuke Bando, Akiko Chihaya


Source: Kawakita Memorial Film Institute, Tokio, © Shochiku Co., Ltd.