Berlinale: Programme


Konyaku sanbagarasu | The Trio’s Engagement

Ken Uehara, Shin Saburi, Shuji Sano

Konyaku sanbagarasu | The Trio’s Engagement

Forum

JPN 1937

by: Shimazu Yasujiro

Ken Uehara, Shin Saburi, Shuji Sano


© Shochiku Co., Ltd.