Berlinale: Programme


Piao Lang Qing Chun | Drifting Flowers

Feb 12, 2008 | Wieland Speck, Szu-Yu Fang, Chao Yi-lan, Zero Chou

Feb 12, 2008Wieland Speck, Szu-Yu Fang, Chao Yi-lan, Zero Chou

Wieland Speck welcomes the actresses Szu-Yu Fang and Chao Yi-lan as well director Zero Chou (Piao Lang Qing Chun) in the Kaisersaal.

PanoramaPiao Lang Qing Chun | Drifting Flowers