Berlinale: Programme


Letters From Iwo Jima

Ken Kasai, Masashi Nagadoi, Hirsohi Watanabe, Ken Watanabe

Letters From Iwo Jima

Competition

USA 2006

by: Clint Eastwood

Ken Kasai, Masashi Nagadoi, Hirsohi Watanabe, Ken Watanabe