Hama Maiku (namae no nai mori)

Yokohama Mike (A Forest with no Name)
by Aoyama Shinji
with Nagase Masatoshi, Suzuki Kyoka, Harada Yoshio
Japan 2002 71’

World sales

Rumblefish, Inc.