He zi

The Box
by Ying Weiwei People’s Republic of China 2001 88’