Ningen gokaku

License To Live | Als Mensch zugelassen
by Kiyoshi Kurosawa
with Hidetoshi Nishijima, Koji Yakusho
Japan 1998 109’

World sales

Tokuma International