Slow Fade

by Daniel Chan Hong Kong / People's Republic of China 1998 90’