Rakka suru yugata

Falling Into The Evening
by Naoe Gozu
with Tomoyo Harada, Atsuro Watanabe, Miho Kanno
Japan 1997 106’

World sales

Shochiku Co., Ltd.