Mai fu

Surveillance | Überwachung
by Huang Jianxin,Yang Yazhou
with Feng Gong, Jiang Shan, Teng Rujun
People's Republic of China 1996 105’

World sales

Asian Union Film & Entertainment Ltd.