Maccheroni

Macaroni
by Ettore Scola
with Jack Lemmon, Marcello Mastroianni
Italy 1985 106’