Chinese Chocolate

by Yan Cui, Qi Chang
with Diana Peng, Shirley Cui, Bo Z.Wang
Canada 1995 99’