Paoda shuangdeng

Red Firecracker, Green Firecracker
by He Ping
with Ning Jing, Wu Gang
People's Republic of China / Hong Kong 1993 111’

World sales

ERA International Ltd.