Xuese qing chen

Bloody Morning | Blutiger Morgen
by Li Shaohong
with Hu Yajie, Zhao Jun, Kong Lin, Xie Yan
People's Republic of China 1992 90’