Gekashitsu

Der Operationsaal
by Tamasburo Bando
with Sayuri Yoshinaga, Masaya Kato
Japan 1991 50’