Pestalozzis Berg

Pestalozzi's Mountain
by Peter von Gunten
with Gian-Maria Volonte, Rolf Hoppe, Heidi Züger, Christia
Switzerland / Germany (GDR 1949 to 1990) 1988 112’

World sales

Praesens Film AG