Berlinale: Programm


Di jiu tian chang | So Long, My Son

14.2.2019 | Wang Xiaoshuai

14.2.2019Wang Xiaoshuai

Der Regisseur beim Photo-Call.

WettbewerbDi jiu tian chang | So Long, My Son