Berlinale: Programm


River’s Edge

Ryo Yoshizawa, Shuhei Uesugi

River’s Edge

Panorama

JPN 2018

von: Isao Yukisada

Ryo Yoshizawa, Shuhei Uesugi


© River’s Edge Film Partners, TAKARAJIMASHA / Kyoko Okazaki