Berlinale: Programm


River’s Edge

15.2.2018 | Fumi Nikaidou, Isao Yukisada, Ryo Yoshizawa

15.2.2018Fumi Nikaidou, Isao Yukisada, Ryo Yoshizawa

Während des Q&As mit dem Filmteam.

Panorama River’s Edge – Eröffnungsgala