Berlinale: Programm


Jia Zhang-ke, um homem de Fenyang | Jia Zhang-ke, a guy from Fenyang

Zhang Ruiying, Zhang Hong, Jia Zhang-ke

Jia Zhang-ke, um homem de Fenyang | Jia Zhang-ke, a guy from Fenyang

Panorama

BRA 2014

von: Walter Salles

Zhang Ruiying, Zhang Hong, Jia Zhang-ke