Berlinale: Programm


Ten no chasuke | Chasuke’s Journey

13.2.2015 | Ito Ohno, Ken’ichi Matsuyama

13.2.2015Ito Ohno, Ken’ichi Matsuyama

Die Hauptdarsteller am Roten Teppich.

WettbewerbTen no chasuke | Chasuke’s Journey