Berlinale: Programm


Bai Ri Yan Huo | Black Coal, Thin Ice

12.2.2014 | Ni Jingyang, Yu Ailei

12.2.2014Ni Jingyang, Yu Ailei

Die Schauspieler auf dem Roten Teppich.

WettbewerbBai Ri Yan Huo | Black Coal, Thin Ice