Berlinale: Programm


Bai Ri Yan Huo | Black Coal, Thin Ice

12.2.2014 | Liao Fan, Wang Xuebing

12.2.2014Liao Fan, Wang Xuebing

Hi there und bye there: die beiden Schauspieler beim Photo-Call.

WettbewerbBai Ri Yan Huo | Black Coal, Thin Ice