Berlinale: Programm


I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeua | The Eternal Return of Antonis Paraskevas

11.2.2013 | Elina Psykou, Christos Stergioglou

11.2.2013Elina Psykou, Christos Stergioglou

Die Regisseurin und der Hauptdarsteller mit weiteren Teammitgliedern beim Publikumsgespräch.

Forum I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeua | The Eternal Return of Antonis Paraskevas