Berlinale: Programm


Higurashi

Wataru MONBAYASHI as Taeko's son, Satoshi YABUMOTO as Uehara

Higurashi

Forum

JPN 2007

von: Hirosue Hiromasa

Wataru MONBAYASHI as Taeko's son, Satoshi YABUMOTO as Uehara