Berlinale: Programm


Mizu no Hana | Water Flower | Die Wasserblume

15.2.2006 | Yusuke Kinoshita

15.2.2006Yusuke Kinoshita

Premiere von Mizu no Hana im Zoo-Palast. Regisseur Yusuke Kinoshita.

Generation Mizu no Hana | Water Flower | Die Wasserblume