Berlinale: Programm


Filmdatenblatt

Forum

Ningyo Sashichi Torimonocho Yoen Roku Shibijin

Nakagawa Nobuo: Dandy Sashichi Detective Story: Six Famous Beauties

Japan 1956, 75 Min

von

Nakagawa Nobuo

mit

Wakayama Tomisaburo
Hibino Keiko
Sugiyama Kotaro