Berlinale: Pressefotos


Edna Farnaru, Beki Probst, Lissy Bellaiche

European Filmmarket & Berlinale Co-Production Market | European Film Market

Edna Farnaru, EFM-Leiterin Beki Probst und Lissy Bellaiche beim European Film Market-Empfang im Martin Gropius Bau

ID 2005_0175