Berlinale: Programm


Tian bian yi duo yun | The Wayward Cloud

19.2.2005 | Liam Neeson, Wouter Barendrecht, Tsai Ming Liang

19.2.2005Liam Neeson, Wouter Barendrecht, Tsai Ming Liang

Liam Neeson übergibt Tsai Ming Liang den Alfred-Bauer-Preis für einen Film, "der neue Perspektiven der Filmkunst eröffnet", seinen Tian Bian Yi Duo Yun.

WettbewerbTian bian yi duo yun | The Wayward Cloud – Abschlussgala – Alfred-Bauer-Preis