Berlinale: Programm


U-Carmen eKhayelitsha

19.2.2005 | Dieter Kosslick, Pauline Malefane

19.2.2005Dieter Kosslick, Pauline Malefane

Dieter Kosslick, Pauline Malefane

WettbewerbU-Carmen eKhayelitsha – Abschlussgala – Goldener Bär