Berlinale: Programm


Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow | Trilogie: Die Erde weint

12.2.2004 | Thalia Argyriou, Vassilis Kolovos

12.2.2004Thalia Argyriou, Vassilis Kolovos

Die Schauspieler Thalia Argyriou und Vassilis Kolovos

Wettbewerb Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow | Trilogie: Die Erde weint