Eat And Run - 6 Beautiful Grifters

von Mamoru Oshii, Makoto Kamiya, Kenji Kamiyama, Takanori Tsujimoto, Hiroaki Yuasa
mit Yuriko Hishimi, Mizuno Miki, Mabuki Ando, Yoko Fujita, Yuko Ogura, Saeki Hinako
Japan 2007 123’