Wu jian dao II

Infernal Affairs II
von Andrew Lau, Alan Mak
mit Anthony Wong, Eric Tsang, Carina Lau, Francis Ng, Edison Chen, Shawn Yue, Hu Jun
Hongkong 2003 119’

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen