Higanbana

Equinox Flower | Blume des Äquinoktium
von Yasujiro Ozu
mit Saburi Shin, Tanaka Kinuyo
Japan 1958 120’