Xin Xin

Two Hearts | Zwei Herzen
von Sheng Zhimin
mit Jin Xin, Qin Qin, Li Bin
Volksrepublik China 2002 93’