Kasei no kanon

The Mars Canon
von Kazama Shiori
mit Kuno Makiko, Kohinata Fumiyo, Nakamura Mami
Japan 2001 121’

Weltvertrieb

Argo Pictures