Tetsuo

von Shinya Tsukamoto
mit Tomoro Taguchi, Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka
Japan 1990 67’