La falaise

The Cliff | Die Klippe
von Faouzi Bensaidi
mit Adil Halouach, Mehdi Halouach
Frankreich / Marokko 1998 18’