Blue Fish

von Yosuke Nakagawa
mit Marie Ouchi, Keigo Hoshiki
Japan 1998 71’