Rakka suru yugata

Falling Into The Evening
von Naoe Gozu
mit Tomoyo Harada, Atsuro Watanabe, Miho Kanno
Japan 1997 106’

Weltvertrieb

Shochiku Co., Ltd.