Fang lang

Sweet Degeneration
von Lin Cheng-sheng
mit Chen Shiang-chyi, Lee Kang-sheng, Chen Shih-huang
Taiwan / Japan 1997 118’