He Liu

The River | Der Fluß
von Tsai Ming-liang
mit Lee Kang-sheng, Miao Tien, Lu Hsiao-ling
Taiwan 1997 115’