Speak Easily

von Edward Sedgwick
mit Buster Keaton, Jimmy Durante, Thelma Todd
USA 1932 80’