Waga jinsei saiaku no toki

The Most Terrible Time In My Life
von Kaizo Hayashi
mit Masatoshi NAGASE, YANG Haitin, Kiyotaka NANBARA
Japan / Taiwan 1993 92’

Weltvertrieb

Herald Ace, Inc.