Heya

The Room
von Sion Sono
mit Akaji Maro, Yuriko Dohguchi, Siro Sono
Japan 1992 92’