Niagara

von Mark Hesselink
mit Ricardo Santon, Kate Thomas
Kanada 1992 12’